Yến sào thô cao cấp loại 13-16 tổ/100G
3,850,000 VNĐ 2,700,000 VNĐ

Yến sào thô cao cấp loại 13-16 tổ/100gr

Bào ngư khô hộp 1kg VC008
3,571,429 VNĐ 2,500,000 VNĐ

Bào ngư khô hộp 1kg VC008

VC Vi đuôi cá mập làm sạch 1kg VC006
11,428,572 VNĐ 8,000,000 VNĐ

VC Vi đuôi cá mập làm sạch 1kg VC006

VC Vi cước bông cao cấp 1kg VC005
21,428,572 VNĐ 15,000,000 VNĐ

VC Vi cước bông cao cấp 1kg VC005

VC Vi cước bông đặc biệt 1kg VC004
7,142,857 VNĐ 5,000,000 VNĐ

VC Vi cước bông đặc biệt 1kg VC004

VC Vi đuôi cá mập hộp 200g VC001
4,195,714 VNĐ 2,937,000 VNĐ

VC Vi đuôi cá mập hộp 200g VC001

Nồi chưng yến điện tử HOMEPRO Y039
714,000 VNĐ 550,000 VNĐ

Nồi chưng yến điện tử HOMEPRO Y039

1,428,571 VNĐ 1,000,000 VNĐ

Dược tửu hải mã yến sào Khánh Hòa Y069

Vi cước bông loại 1 Khánh Hòa 100g VC009
2,940,300 VNĐ 2,673,000 VNĐ

Vi cước bông loại 1 Khánh Hòa 100g VC009