5,850,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ

Yến trắng thô thượng hạng 3 100g Y065

19,500,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết tinh chế thượng hạng 100g Y061

Bột gạo lứt yến sào SiSi Y083
142,857 VNĐ 110,000 VNĐ

Bột gạo lứt yến sào SiSi Y083

nồi chưng yến tiện lợi Y092
473,684 VNĐ 450,000 VNĐ

Nồi chưng yến đa năng cao cấp

Yến sào thô cao cấp loại 13-16 tổ/100G
3,850,000 VNĐ 2,700,000 VNĐ

Yến sào thô cao cấp loại 13-16 tổ/100gr

21,400,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết thô thượng hạng (100gr/hộp) Y072

Nồi chưng yến điện tử HOMEPRO Y039
714,000 VNĐ 550,000 VNĐ

Nồi chưng yến điện tử HOMEPRO Y039

1,428,571 VNĐ 1,000,000 VNĐ

Dược tửu hải mã yến sào Khánh Hòa Y069