19,500,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết tinh chế thượng hạng 100g Y061

5,850,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ

Yến trắng thô thượng hạng 3 100g Y065

21,400,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết thô thượng hạng (100gr/hộp) Y072

1,400,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ

Yến Trắng tinh chế 30g – Y096

142,857 VNĐ 110,000 VNĐ

Bột gạo lứt yến sào SiSi Y083

473,684 VNĐ 450,000 VNĐ

Nồi chưng yến đa năng cao cấp

3,850,000 VNĐ 2,700,000 VNĐ

Yến sào thô cao cấp loại 13-16 tổ/100gr

714,000 VNĐ 550,000 VNĐ

Nồi chưng yến điện tử HOMEPRO Y039

1,428,571 VNĐ 1,000,000 VNĐ

Dược tửu hải mã yến sào Khánh Hòa Y069