3,571,429 VNĐ 2,500,000 VNĐ

Bào ngư khô hộp 1kg VC008