VC Vi đuôi cá mập làm sạch 1kg VC006
11,428,572 VNĐ 8,000,000 VNĐ

VC Vi đuôi cá mập làm sạch 1kg VC006

VC Vi cước bông cao cấp 1kg VC005
21,428,572 VNĐ 15,000,000 VNĐ

VC Vi cước bông cao cấp 1kg VC005

VC Vi cước bông đặc biệt 1kg VC004
7,142,857 VNĐ 5,000,000 VNĐ

VC Vi cước bông đặc biệt 1kg VC004

VC Vi đuôi cá mập hộp 200g VC001
4,195,714 VNĐ 2,937,000 VNĐ

VC Vi đuôi cá mập hộp 200g VC001

Vi cước bông loại 1 Khánh Hòa 100g VC009
2,940,300 VNĐ 2,673,000 VNĐ

Vi cước bông loại 1 Khánh Hòa 100g VC009

VC Vi cá mập nguyên chiếc VC002
2,142,857 VNĐ 1,500,000 VNĐ

VC Vi cá mập nguyên chiếc VC002