11,428,572 VNĐ 8,000,000 VNĐ

VC Vi đuôi cá mập làm sạch 1kg VC006

21,428,572 VNĐ 15,000,000 VNĐ

VC Vi cước bông cao cấp 1kg VC005

7,142,857 VNĐ 5,000,000 VNĐ

VC Vi cước bông đặc biệt 1kg VC004

4,195,714 VNĐ 2,937,000 VNĐ

VC Vi đuôi cá mập hộp 200g VC001

2,940,300 VNĐ 2,673,000 VNĐ

Vi cước bông loại 1 Khánh Hòa 100g VC009

2,142,857 VNĐ 1,500,000 VNĐ

VC Vi cá mập nguyên chiếc VC002