5,850,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ

Yến trắng thô thượng hạng 100g Y065

21,400,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết thô thượng hạng (100gr/hộp) Y072

1,400,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ

Yến Trắng tinh chế 30g – Y096

50,000 VNĐ 34,000 VNĐ

Nước yến sào sanest trẻ em Y071

142,857 VNĐ 110,000 VNĐ

Bột gạo lứt yến sào SiSi Y083

4,725,000 VNĐ 4,515,000 VNĐ

Thùng nước yến sào nhân sâm Khánh Hòa