5,850,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ

Yến trắng thô thượng hạng 100g Y065

21,400,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết thô thượng hạng (100gr/hộp) Y072

1,400,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ

Yến Trắng tinh chế 30g – Y096

50,000 VNĐ 34,000 VNĐ

Nước yến sào sanest trẻ em Y071