13,000,000 VNĐ 11,530,000 VNĐ

Tổ yến sào sơ chế 100g (TP2) Khánh Hòa Y002

50,000 VNĐ 35,000 VNĐ

Nước yến sào sanest trẻ em Y071

4,725,000 VNĐ 4,515,000 VNĐ

Thùng nước yến sào nhân sâm Khánh Hòa

13,000,000 VNĐ 12,870,000 VNĐ

Tổ yến huyết sơ chế 50g (025) Khánh Hòa

25,000,000 VNĐ 23,700,000 VNĐ

Tổ yến hồng sơ chế 100g(026) Khánh Hòa Y006

714,000 VNĐ 550,000 VNĐ

Nồi chưng yến điện tử HOMEPRO Y039

4,160,000 VNĐ 3,780,000 VNĐ

Thùng nước yến sanest collagen Khánh Hòa

3,850,000 VNĐ 2,700,000 VNĐ

Yến sào thô cao cấp loại 13-16 tổ/100gr