4,725,000 VNĐ 4,515,000 VNĐ

Thùng nước yến sào nhân sâm Khánh Hòa

13,000,000 VNĐ 12,870,000 VNĐ

Tổ yến huyết sơ chế 50g (025) Khánh Hòa

20,000,000 VNĐ 19,250,000 VNĐ

Tổ yến hồng sơ chế 100g(026) Khánh Hòa Y006

714,000 VNĐ 550,000 VNĐ

Nồi chưng yến điện tử HOMEPRO Y039

142,857 VNĐ 110,000 VNĐ

Bột gạo lứt yến sào SiSi Y083

4,160,000 VNĐ 3,465,000 VNĐ

Thùng nước yến sanest collagen Khánh Hòa

3,850,000 VNĐ 2,700,000 VNĐ

Yến sào thô cao cấp loại 13-16 tổ/100gr