5,850,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ

Yến trắng thô thượng hạng 100g Y065

21,400,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết thô thượng hạng (100gr/hộp) Y072

1,400,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ

Yến Trắng tinh chế 30g – Y096

3,571,428 VNĐ 2,500,000 VNĐ

Yến trắng tinh chế thượng hạng 1 (50G)

473,684 VNĐ 450,000 VNĐ

Nồi chưng yến đa năng cao cấp