Yến trắng tinh chế thượng hạng 1 (50G) Y142
3,571,428 VNĐ 2,500,000 VNĐ

Yến trắng tinh chế thượng hạng 1 (50G)

5,850,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ

Yến trắng thô thượng hạng 3 100g Y065

19,500,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết tinh chế thượng hạng 100g Y061

nồi chưng yến tiện lợi Y092
473,684 VNĐ 450,000 VNĐ

Nồi chưng yến đa năng cao cấp

21,400,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết thô thượng hạng (100gr/hộp) Y072