19,500,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết tinh chế thượng hạng 100g Y061

5,850,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ

Yến trắng thô thượng hạng 100g Y065

21,400,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết thô thượng hạng (100gr/hộp) Y072

9,600,000 VNĐ 7,500,000 VNĐ

Yến sào tinh chế Khánh Hòa 100g (H014g) Y017

1,400,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ

Yến Trắng tinh chế 30g – Y096

5,000,000 VNĐ 3,900,000 VNĐ

Yến sào tinh chế Khánh Hòa 50g (H015G) Y018