19,500,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết tinh chế thượng hạng 100g Y061

9,600,000 VNĐ 7,500,000 VNĐ

Yến sào tinh chế Khánh Hòa 100g (H014g) Y017

5,000,000 VNĐ 3,900,000 VNĐ

Yến sào tinh chế Khánh Hòa 50g (H015G) Y018

12,000,000 VNĐ 10,200,000 VNĐ

Tổ yến sào sơ chế 100g (TP2) Khánh Hòa Y002

50,000 VNĐ 35,000 VNĐ

Nước yến sào sanest trẻ em Y071

4,725,000 VNĐ 4,515,000 VNĐ

Thùng nước yến sào nhân sâm Khánh Hòa

13,000,000 VNĐ 12,870,000 VNĐ

Tổ yến huyết sơ chế 50g (025) Khánh Hòa