19,500,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết tinh chế thượng hạng 100g Y061

1,400,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ

Yến Trắng tinh chế 30g – Y096