Banner 12 Khuyến mãi tưng bừng cho suốt mùa hè sảng khoái - yenkhanhhoa.net.vn

Khuyến mãi tưng bừng cho suốt mùa hè sảng khoái

Chương trình khuyến mãi được áp dụng từ ngày 01/7 -> 30/9/2015

yen-khanh-hoa

Nội dung chương trình khuyến mãi :

Lưu ý : Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng, mua càng nhiều số lượng khuyến mãi càng lớn.

Tìm hiểu về yến nhà khánh hòa