5,850,000 VNĐ 4,500,000 VNĐ

Yến trắng thô thượng hạng 100g Y065

21,400,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ

Yến huyết thô thượng hạng (100gr/hộp) Y072

1,400,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ

Yến Trắng tinh chế 30g – Y096

142,857 VNĐ 110,000 VNĐ

Bột gạo lứt yến sào SiSi Y083

3,850,000 VNĐ 2,700,000 VNĐ

Yến sào thô cao cấp loại 13-16 tổ/100gr

12,000,000 VNĐ 8,999,000 VNĐ

Tổ yến sào sơ chế 100g(TP2) Khánh Hòa Y002