12,000,000 VNĐ 8,999,000 VNĐ

Tổ yến sào sơ chế 100g(TP2) Khánh Hòa Y002

20,000,000 VNĐ 19,250,000 VNĐ

Tổ yến hồng sơ chế 100g(026) Khánh Hòa Y006